Spôsob na úhradu

1. Platby z Chorvátska na bankový účet firmy:
Hostia z Chorvátska môžu svoje platby prevádzať pomocou bankového šeku na bankový účet agentúry.

2. Kreditnou kartou online : Visa, Eurocard / Mastercard
V pripade, ak sa rozhodnete pre on-line platbu kreditnou kartou, potrebné je vyplniť údaje na našej stránke a odoslať ich on-line prostredníctvom bezpečnostných stránok (SSL ochrana). Agentúra odúčtuje z Vašej kreditnej karty sumu v hodnote rezervácie podľa vybraného modelu platby.

3. Kreditnou kartou offline:

Potrebné je vyplniť formulár autorizácie kreditnej karty a odfaxovať na faxové číslo agentúry. Týmto splnomocnite agentúru, aby z Vašej kreditnej karty odúčtovala sumu v hodnote rezervácie podľa vybraného modelu platby.

Z kreditnej karty je odúčtovaná suma vyjadrená v chorvátskych kunách podľa stredného kurzu chorvátskej národnej banky platného v deň autorizácie kreditnej karty.

4. Platba na devizový účet agentúry:
Tento spôsob platby platí len pre hostí zo zahraničia. Platobným príkazom na úhradu do zahraničia uhradíte na náš devízny účet v Chorvátsku sumu v hodnote rezervácie.
Pri platbe na devízny účet sú poplatky bankovej transakcie podelené: hosť znáša poplatky banky odosielateľa a agentúra poplatky banky príjemcu.

Poznámka pre platby kreditnou kartou –  všetky platby prebiehajú v chorvátskych kunách. Presná suma, ktorá je odúčtovaná z kreditnej karty cestujúceho, sa získa prepočtom na chorvátske kuny podľa stredného devízneho kurzu chorvátskej národnej banky platného v deň autorizácie kreditnej karty. Pri odúčtovaní z kreditnej karty sa táto suma prevedie na domácu valutu cestujúceho podľa platného kurzového lístka príslušnej finančnej inštitúcie. Pri tomto prevode môže vzniknúť určitý rozdiel v hodnote v porovnaní s originálnou cenou zverejnenou na internetovej stránke agentúry.

DYNAMIKA PLATBY:

Platba rezervácie závisí od typu ubytovania, ktoré ste si vybrali. Výšku zálohy a zvyšnej sumy ste povinní zaplatiť podľa kalkulácie (proformafaktúry), ktorú dostanete od nás po potvrdení rezervácie. Modely platby sa rozlišujú podľa druhu služby/rezervácie:  

Súkromné ubytovanie:

1.

30% ceny služieb ubytovania po potvrdení  objednávky (kreditnou kartou alebo bankovým prevodom)
70% ceny služieb ubytovania sa platí priamo prenajiímateľom v hotovosti v deň nástupu na ubytovanie

2.

100% ceny služieb ubytovania po potvrdení  objednávky na účet agentúry (kreditnou kartou alebo bankovým prevodom) v 2 splátkach ak je do dátumu rezervácie viac ako 30 dní:
30% ceny služieb ubytovania po potvrdení  objednávky
70% ceny služieb ubytovania minimálne 30 dní pred nástupom na ubytovanie

3.

100% ceny služieb ubytovania po potvrdení  objednávky na účet agentúry (kreditnou kartou alebo bankovým prevodom) ak je do dátumu rezervácie menej ako 30 dní alebo je suma rezervácie nižšia ako 150,00 EUR

Poznámka: uvedené spôsoby platby nemusia platiť pre všetky ubytovacie jednotky, možné spôsoby platby sú uvedené pri potvrdení rezervácie ubytovania.  

Potvrdenia o platbe

Po zaplatení zálohy dostanete potvrdenie o zaplatení a podrobné informácie o Vašej rezervácii
Po zaplatení 100% sumy alebo zostatku sumy dostanete účet - voucher (pobytový poukaz) so špecifikáciou platby  a nasledovnými údajmi:
1. Meno, adresu a číslo telefónu poskytovateľa služieb (právnej alebo fyzickej osoby)
2. Adresu objektu (apartmána, hotela...)
3. Meno a adresu objednávateľa rezervácie
4. Počet osôb (prípadne mená hostí), ktorí budú využívať služby uvedené v rezervácii
5. Opis zaplatenej služby, termín/ dátum pobytu
6. Poznámku o pobytových poplatkoch